Hlavná stránka

ZMOS dáva do pozornosti ďalší manuál k viacerým témam samospráve

Utorok, 05 október 2021

Vypracovali sme ďalší manuál. Aktuálny sa týka zmien v oblasti pozemných komunikácií z pohľadu samospráv, zrušenia povinnosti zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom, oprávnení obce vykonávať údržbu a zhodnocovanie majetku s neznámym vlastníkom a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania s prihliadnutím na zmeny od 1. júla 2021. Link tu.

Komunálny spravodajca k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Pondelok, 23 august 2021

Združenie miest a obcí Slovenska sa v ďalšom vydaní Komunálneho Spravodajcu venuje novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý reaguje na legislatívne zmeny a nechýbajú v ňom ani presmerovania na konsolidované znenie ostatných zákonov, s ktorými tieto zmeny súvisia. Link tu.

Komunálny spravodajca k vážiacim systémom zberných vozidiel

Pondelok, 23 august 2021

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu, ktoré sa týka zrušenia povinnosti vybaviť zberné vozidlá na odpad vážiacim zariadením. Link tu.

ZMOS vypracoval manuál k reklamným stavbám a objektívnej zodpovednosti

Utorok, 10 august 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti manuál, ktorý sa venuje regulácii reklamných stavieb, odstraňovaniu vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke a objektívnu zodpovednosť držiteľa vozidla vo vzťahu k rozšíreniu kompetencií samospráv. Link tu.

Komunálny spravodajca k bezodplatnému prevodu (delimitácii) pozemkov ...

Štvrtok, 08 júl 2021

Komunálny spravodajca k bezodplatnému prevodu (delimitácii) pozemkov z majetku štátu do vlastníctva obcí. Link tu.

Newsletter k evidencii psov na území obce

Nedeľa, 09 máj 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne spracovaný newsletter, ktorý sa týka problematiky evidencie psov na území obce. Link tu.

ZMOS vypracoval manuál ku kuchynskému bioodpadu a miestnym daniam

Streda, 05 máj 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti newsletter, ktorý je vypracovaný k dvom témam: k povinnostiam miest a obcí vo vzťahu k triedenému zberu kuchynského bioodpadu a k zmene v oslobodení/znížení miestnych daní. Link tu.

Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe

Streda, 24 marec 2021

Príručku sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe, ktorú pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Platformou sociálnych inovácií. Príručka má pomôcť ľuďom v regiónoch pripravovať úspešné inovatívne projekty, obsahuje vysvetlenia základných oblastí sociálnych inovácií, definuje základné termíny aj príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia. Link tu.

Komentár k bezpečnostnej legislatíve

Piatok, 26 február 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ďalšie číslo Komunálneho spravodajcu, ktoré sa aktuálne venuje problematike "bezpečnostnej legislatívy". Viac tu.

Komentár k novele Zákonníka práce

Nedeľa, 14 február 2021

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo komentár k novele Zákonníka práce. Viac tu.

<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 10 z 126