Hlavná stránka

Komunálny spravodajca k bezodplatnému prevodu (delimitácii) pozemkov ...

Štvrtok, 08 júl 2021

Komunálny spravodajca k bezodplatnému prevodu (delimitácii) pozemkov z majetku štátu do vlastníctva obcí. Link tu.

Newsletter k evidencii psov na území obce

Nedeľa, 09 máj 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne spracovaný newsletter, ktorý sa týka problematiky evidencie psov na území obce. Link tu.

ZMOS vypracoval manuál ku kuchynskému bioodpadu a miestnym daniam

Streda, 05 máj 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti newsletter, ktorý je vypracovaný k dvom témam: k povinnostiam miest a obcí vo vzťahu k triedenému zberu kuchynského bioodpadu a k zmene v oslobodení/znížení miestnych daní. Link tu.

Príručka sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe

Streda, 24 marec 2021

Príručku sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe, ktorú pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Platformou sociálnych inovácií. Príručka má pomôcť ľuďom v regiónoch pripravovať úspešné inovatívne projekty, obsahuje vysvetlenia základných oblastí sociálnych inovácií, definuje základné termíny aj príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia. Link tu.

Komentár k bezpečnostnej legislatíve

Piatok, 26 február 2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ďalšie číslo Komunálneho spravodajcu, ktoré sa aktuálne venuje problematike "bezpečnostnej legislatívy". Viac tu.

Komentár k novele Zákonníka práce

Nedeľa, 14 február 2021

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo komentár k novele Zákonníka práce. Viac tu.

Newsletter k zmene legislatívy v oblasti hazardných hier

Utorok, 02 február 2021

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity s názvom Včasná intervencia národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy vypracovalo newsletter týkajúci sa zmeny legislatívy v oblasti hazardných hier. Viac tu.

Komunálny spravodajca ZMOS - Štátna pomoc II.

Streda, 20 január 2021

Komunálny spravodajca ZMOS - Štátna pomoc II. prináša vybrané detaily k problematike štátnej pomoci, ktoré pre potreby miestnej územnej samosprávy a jej organizácií boli vypracované Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Viac tu.

Komunálny spravodajca ZMOS - Štátna pomoc I.

Streda, 20 január 2021

Aktuálny dokument prináša vybrané detaily k problematike štátnej pomoci, ktoré pre potreby miestnej územnej samosprávy a jej organizácií boli vypracované Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Viac tu.

Nakladanie s majetkom obcí podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - obchodná verejná súťaž

Utorok, 29 december 2020

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy vypracovalo newsletter týkajúci sa nakladania s majetkom obcí vo vzťahu k obchodnej verejnej súťaži.

Mnohokrát mestá a obce pri prevode majetku chcú dosiahnuť čo najvyšší príjem do rozpočtu a práve vtedy je ideálne využiť obchodnú verejnú súťaž ako najtransparentnejší spôsob prevodu majetku. Newsletter je rozdelený do dvoch častí. Prvou je úvod vo vzťahu k všeobecnej problematike nakladania s majetkom obce a v druhej časti sa špeciálne venuje obchodnej verejnej súťaži. V prílohe je k dispozícii vzor obchodných podmienok, ktorý môžu samosprávy použiť a upraviť pre potreby miest a obcí. Tento newsletter je zameraný na prípady hodné osobitného zreteľa, prispieva k lepšej aplikačnej praxi pri prevodoch majetku obcí.

Newsletter je k dispozícii tu.
Príloha k dokumentu a každý, doteraz spracovaný newsletter, je k dispozícii tu.

<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 10 z 122